Package ganeti :: Package hypervisor :: Module hv_xen
[hide private]
[frames] | no frames]

Module hv_xen

source code

Xen hypervisors

Classes [hide private]
  XenHypervisor
Xen generic hypervisor interface
  XenPvmHypervisor
Xen PVM hypervisor interface
  XenHvmHypervisor
Xen HVM hypervisor interface

Imports: logging, StringIO, constants, errors, utils, hv_base, netutils